Meet the team


TO ONE TWORZĄ
NED. WORK

Doris Wasik
Specjalistka
ds. rekrutacji